Yapay Zeka Atölyesi

Program

MUCİTHANE tarafından toplamda 100 katılımcı ile gerçekleştirilmesi planlanan yapay zekâ atölyesinde 6 farklı aktivite grubu ile katılımcıların yapay zekâ ve teknoloji konusunda farkındalığının artırılması, bilgilendirilmesi ve uygulamalar ile geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek olmak amaçlanmıştır.
Bu kapsamda;

  • Yapay zekâ ve teknoloji ile ilgili 40 kavramın tanımlanması
  • Yapay zekâ hazırlık eğitimi ve uygulama
  • Yapay zekâ okumaları
  • Yıkıcı (disruptive) teknolojik gelişmeler üzerine 1 konu ve 1 konuk tartışma oturumları
  • Yapay zekâ uygulama projeleri

Faaliyetleri yapılacaktır.

Bu faaliyetler ile ;

  • Gençlerin geleceğini tasarlayacağı kavram haritaları oluşturmalarını sağlamak
  • Gençlerin gelecek eğitim sistemlerinde rollerinin artırılması için iş planlarında görev almalarını sağlamak
  • Gençlerin yaptığı çalışmaları akademik makaleler haline dönüştürme süreçlerine katkı sunmak
  • Teknolojinin yıkıcı etkilerini azaltmak,
  • Gençlerin ürettikleri ürünleri sergileme ve tanıtma şansının yakalamaları
  • Gençlerin etkileşimini artırmak
  • Gençlerin ülke teknolojik altyapısının gelişmesine katkı sunma şansının verilmesi
  • Gençlerin özgüven ve üretim yapma becerilerinin artırılması
  • Ülkemizin araştıran bir gençlik tahayyülünü gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen projede programlar 28.03.2021 tarihinde başlayacak ve 10 ay boyunca devam edecektir. Katılımı ücretsiz olan projede ders ve uygulamaları çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler

Kavram Atölyesi

Gençlerin eğitim ve meslek hayatlarında karşılaşacakları kavramların detaylı bir şekilde açıklanacağı aktivitede her hafta 4 kavram olmak üzere toplamda 40 kavram konusunda uzman konuklar tarafından işlenecektir.

Yapay Zeka Hazırlık Eğitim Seti ve Uygulama

Bu faaliyetin içerik ve yürütülmesinde kavram atölyesinde başarı gösteren 10 öğrenciden destek alınacaktır.
Belirlenmiş 8 konu başlığında yapılacak oturumlarda, öğrencilerin yapacağı 5’er dakikalık sunumlar uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve sunumlarda eksik kalan alanlar vurgulanacaktır.

Yapay Zeka Okumaları

Yapılacak oturumlarda 5 adet makale okuması uzmanlar gözetiminde gerçekleştirilecektir. Her okumanın en az 2 saat sürmesi beklenmektedir.

Yıkıcı(Distruptive) Teknolojik Gelişme(1 Konu 1 Konuk) Tartışmaları

8 konu / 8 konuk ile yapılacak oturumlarda, son zamanlarda geliştirilen her bir yıkıcı teknoloji değerlendirilecektir. Planlanan oturumlarda 1 konuk ile 1 teknoloji değerlendirilecektir.

Çevirimiçi Aktiviteler

Biri uzmanlar diğeri öğrenciler tarafından her ay 2 defa on-line seminer düzenlenecektir. Uygun Görülen seminerler youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

Yapay Zeka Uygulama Projeleri

Proje kapsamında 2 adet projenin tanımlanarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu projelerden birisinin makine öğrenmesi diğerinin ise otonom araç geliştirme projesi olması hedeflenmektedir.

Kayıtlarımız tamamlanmıştır