Hakkımızda

Günümüz dünyasında toplumlar kendilerini yenileyebildikleri nispette yaşanılabilir bir gelecek inşa edebilirler. Ülkemizin daha müreffeh, daha güvenli ve daha özgür olması, dünya devletleri arasında hak ettiği yeri alması için hepimiz var gücümüzle çalışmak, toplum olarak kendimizi yenilemek ve geleceğe hazır olmak zorundayız. Medeniyetimizin yapı taşları olan adalet, hukuk, kültür, sanat, felsefe ve düşünce dünyamızın ihyası ne kadar önemli ise bilim ve teknoloji alanında da atılım yapmamız o kadar önemlidir.

İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ileri sürülen fikirler ve bunların ışığında geliştirilen faydalı icatlar, hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. Ancak bir icat ortaya çıkarma ve patentleşme süreci yoğun Ar-Ge çalışması, etkin piyasa/pazar araştırması ve yüksek maliyet gerektirmektedir.

Mucithane, MSMB bünyesinde sözü geçen faaliyetlerin karşılanması maksadıyla kurulmuş bir “Bilim ve Teknoloji Merkezi” olup aynı zamanda inovatif projeler üretmek için araştırmacılar yetiştiren bir “Mucit Okulu”dur. Mucithane, üllkemizin kalkınma ve gelişme sürecine katkıda bulunacak fikirlerin ve icatların yerli/ulusal katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin toplum yararına sunulması maksadıyla mucitlere veya mucit adaylarına, fikirlerinin özgünlüğünü veya mevcut ürünlerden farklılığını otaya koyabilme; mevcut sorunlara ilişkin ürettiği çözümleri açıklayabilme; icatlarını yatırımcı kuruluşlarla paylaşma ve üretime geçirebilme imkânı sunmayı hedefleyen bir MSMB markasıdır.

Misyon

“Yenilikçi bakış açısına sahip mucitlerin yetiştirildiği, yeteneklerin keşfedildiği ve geliştirildiği, fikirlerin buluşa dönüştürüldüğü sivil toplum kuruluşu olmaktır.”

Vizyon

“Fikirleri değere dönüştüren ve uluslararası akreditasyon sahibi bir bilim ve teknoloji merkezi olmaktır.”

Değerler

 • Yenilikçilik
 • Şeffaflık
 • İnsanlığa Hizmet
 • Genel Etik ve Meslek Etiği İlkelerine Uymak
 • Erdemli Olmak
 • Bağımsızlık
 • Özerklik
 • Fikri Mülkiyet Hakkına Saygı
 • Katılımcılık
 • Apolitik Tavır
 • Tabiata ve İnsana Zarar Verecek İcat Geliştirmemek

Hedefler

 • Fikirlerin olgunlaştırılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlayacak ortam oluşturmak
 • Fikri mülkiyetin ticarî değere dönüşmesi hususunda tanımlayıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak
 • AR-GE projelerinde çalışabilecek, yönetebilecek ve katma değer üretebilecek mühendis ve akademisyen sayısını artırmak
 • Firmalara destek verecek danışman havuzu oluşturmak; inovasyon, AR-GE ve ÜR-GE konularında danışmanlık yapmak