A. Temel Seminerler

 1. Faz Eğitimler

 

 • Kavramlar Eğitimi
 • Eleştirel Düşünce
 • Kritik Analitik Düşünme
 • Etik/Değerler Eğitimi
 • Temel Problem Çözme Teknikleri

 

 1. Faz Eğitimler

 

 • İnovasyon
 • Beyin Fırtınası Teknikleri
 • İleri Problem Çözme Teknikleri
 • Fikirden Ürüne Yöntem Eğitimi

 

B. İhtisas Seminerleri

 1. Faz Eğitimler

 

 • TRIZ
 • Agile
 • Desing Thinking
 • Proje Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi ve Farkındalık

 

 1. Faz Eğitimler

 

 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Patent Alma
 • Girişimcilik
 • Pazarlama ve

 

 

C. Genel Eğitimler

 • Mesleki Tamamlama Eğitimler,
 • Modüler Eğitimler
 • Sertifika Eğitimleri
 • Kurslar