Mehmet Kemal Özdemir

Lisans ve yüksek lisan eğitimlerini ’96 ve ’98 yıllarına ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden,
doktora derecesini ise 2005 yılında Syracuse Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden almıştır. Uzun bir
süre endüstride Ar-Ge çalışmaları yürüten Doç. Özdemir, 2010 yılında ise Toronto Üniversitesinden iki
yıllık işletme sertifikasını almıştır.

Doktora çalışmaları esnasında, Philips New York’da stajyerliğe başlayan Doç. Özdemir, daha sonra bu
firmada tam zamanlı çalışmaya başlamış ve bu esnanda CHPMax5000 sisteminin geliştirilmesinde
sistem mühendisliği rolünü üstlenmiştir. Bu ürün halen ABD’de pazarlanmaktadır. 2005 yılında
Kanadalı bir firma olan CSI’de çalışmaya başlayan Doç. Özdemir, bu firmada geniş bantlı haberleşme
sistemlerinin tasarımı ve testlerinde çalışmıştır. Bu firmada tasarladığı WiMAX baz istasyonu, zamanın
WiMAX tabanlı ilk baz istasyonları arasında yer almıştır.

Endüstrideki çalışmalarına paralel olarak, Ontario Üniversitesinde de ders veren Doç. Özdemir, bu
şekilde akademiden de kopmayarak araştırmalarına devam etmiştir. 2013 ortalarında yurda dönüş
yapan Doç. Özdemir önce Şehir Üniversitesinde sonra da Medipol Üniversitesinde bölüm başkanlıkları
yürütmüştür.

Halen Medipol Üniversitesinde dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2016 yılında AB Marie
Curie projesini kazanan Doç. Özdemir, sonrasında birçok firma ile ortak projeler geliştirmiştir.

Bu projelerden bazıları şunlardır:
SATCOM veri linki tasarımı, BeeHive WiFi Test platformu, Hücresel Yayın Sistemi, ve TCarX platformu
(V2X teknolojisi). Bunlardan Hücresel Yayın Sistemi Türkiyedeki iki operatör tarafından sistemlerine
2020 yılında entegre edilerek, acil mesaj gönderimi için kullanılmaktadırlar. Doç. Özdemir araştırma
olarak halen 5G ve ötesi sistemleri alanında çalışmalarını yürütmektedir.