Mehmet Emin Aydın

İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1991 yılında haziran ayında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi dalında Haziran 1994’te yüksek lisans derecesi ve Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden de Aralık 1997’de doktora derecesi aldı.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1992 — 2000 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eylül 1998’dan beri İngiltere’de birçok üniversitede araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Son 6 yıldır, University of the West of England’da Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları makine öğrenmesi, zeki etmenler ve çok etmenli sistemler, paralel ve dağıtık meta-sezgiseller, kaynak planlama ve çizelgeleme, kombinatoryal optimizasyon kapsamaktadır.  Birçok uluslararası araştırma projelerinde yürütücülük ve araştırmacılık gibi değişik kademelerde görevler aldı. Bu çalışma alanlarında toplamda 120 civarında makale yayınladı. Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan birkaç özel sayı için konuk editörlüğü yaptı. Birçok uluslararası konferansın danışma komitesine üye olmasının yanı sıra, çeşitli hakemli uluslararası dergilerin editör kurulu üyeliği de yapmaktadır.  Üyelikleri arasında İngiltere Yüksek Öğretim Akademisi, EPSRC Değerlendirme Koleji ve İngiltere yöneylem araştırması derneği üyelikleri ve IEEE ve ACM kıdemli üyeliği mevcuttur.