KAYIT
Zekai ŞEN
Zekai ŞENMedipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

25 Ekim 1947 yılında Kastamonu Samancı Köyünde doğdu. 1971 yılında ”İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi” Betonarme dalından Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında ”Imperial College of Science and Technology”den Su Bilimleri dalında Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science (M. Sc.) derecelerini aldı. 1974 yılında Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda ”University of London”dan Philosophy of Doctorate (Ph. D.) derecesi alarak Türkiye’ye döndü. 1975-1982 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü’nde çalışarak, 1979 yılında Doçent oldu. 19820-1992 yılları arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University, Yer Bilimleri Fakültesi, Hidrojeoloji bölümünde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan’da Profesör oldu. 1992-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde başkanlık ve öğretim üyeliği yaptı. Bu arada 2002-2005 Yılları arasında Petrol Bakanlığına bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı. 2005 Ekim ayında Türkiye’ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Hidrolik Ana Bilim Dalında çalışmalarına başladı. Kendisine 1978 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında da TÜBİTAK Bilim Ödülü verilmiştir. American Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçilmiştir. 2004-2008 yılları arasında devam eden UNESCO İklim Degişikliği Panelinde (IPCC) Türkiye’yi temsil etmiş ve çalıştığı takıma Nobel Barış Ödülü verilmiştir. Kendisine de bu konuda Nobel Barış Ödül beraatı verilmiştir. Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından kendisine 1982 yılında Profesyonel Su Bilimcisi ünvanı ve mühürü verilmiştir. Halen Su Vakfı başkanlığını yürütmektedir.
İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geometrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji, Çevre); Bilim Tarihi ve Felsefesi; Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; Temiz ve Yenilenebilir Enerji konular gelmektedir.
Üniversite öğrenciliği sırasında önce Koç Topluluğu bursu ve daha sonra da doktora çalışmaları bitinceye kadar TÜBİTAK bursu almıştır. Doktora sonrası ilk 2 yıl bilimsel çalışmaları için Türk Petrol Vakfın’dan da destek görmüştür. Türkçe yazdığı kitapların sayısı 40 kadardır.
Yurt dışında basılan kitaplarından bazıları
1) Şen, Z., (1995). Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. Taylor and Francis, CRC Press, USA, 496 pages.
2) Şen, Z., (2008). Wadi Hydrology. Taylor and Francis, CRC Press, USA, 396 pages.
3) Şen, Z., (2008). Solar Energy Fundamentals and Modelling Techniques (Atmosphere, Environment, Climate Change and Renewable Energy. Springer-Verlag, 376 pages (2013 yılında Çince’ye çevrildi),
4) Şen, Z., (2009). Spatial Modeling Principles in Earth Sciences. Springer-Verlag, USA, 365 pages.
5) Şen, Z., (2010). Fuzzy Modeling in Hydrological Sciences. Taylor and Francis, CRC Press, USA, 340 pages.
6) Şen, Z., (2013b). Philosophical, Logical and Scientific Perspectives in Engineering. Springer, USA, 247 pp.
7) Şen, Z., (2014). Practical and Applied Hydrogeology. Elsevier, New York. 406 pages.
8) Şen, Z., (2015). Drought Analysis and Prediction Methods. Elsevier, New York, (due to April, 2015),  450 pages
9) Şen, Z., (2017). Innovative Trend Methodologies in Science and Engineering. Springer-Nature Publishers, 349 pages.
10) Şen, Z., (2019). Flood Modeling, Prediction and Mitigation, Springer-Nature Publishers,422 pages
11) Şen, Z., (2020). Earth Systems Data Processing and Visualization Using Matlab, Springer-Nature Publishers, (in Print).
12) Şen, Z., (2020). Science Philosophy and Medicine (Hazırlanmaktadır)
Yurt içinde basılan kitaplardan bazıları
1) Bilimsel Araştırma Yaptırma İlkeleri, Su Vakfı Yayınları, (2011) 215 sayfa
2) Bilimsel Düşünce ve Matematik Modelleme İlkeleri, Su Vakfı Yayınları,
(2002) 184 sayfa
2
3) Bilim ve Bilimsel Araştırma İlkeleri, Su Vakfı Yayınları, (2011) 203 sayfa,
4) Modern Mantık, Bilge, Kültür Yayınevi, (2003) 168 sayfa.
5) Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme, Bilge-Kültür Yayınevi, (2001)
6) Başarının İlkeleri, Türdav, Elit Kitaplar, (1999) 188 sayfa,
7) Üç İslam Bilim ve Düşünce Adamı, Su Vakfı Yayınları (2002) 60 sayfa
8) Batmayan Güneşlerimiz Altın Burç Yayınları.
9) Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik, Su Vakfı
10) Bilim ve Türkiye, Su Vakfı Yayınları
11) Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu, Su Vakfı Yayınları
12) Geometrik Düşünce esasları (Hazırlanmakta)
13) Mantık ve Matematik (Basıma hazır)

Ercan ÖZTEMEL
Ercan ÖZTEMELMarmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

1962 yılında Elazığ’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında yüksek lisans çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi’nde, 1988-1992 yılları arasında Galler Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde ise doktora çalışmalarını tamamladı. 1993 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent unvanlarını alan Ercan Öztemel, 2001 yılında profesör oldu. 1993-2006 yılları arası Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı, 2003-2006 yılları arasında üniversitenin Avrupa Kalite Ödülü Alan Kalite Yönetim Sisteminin kuruculuğunu ve rektör danışmanlığı görevini yürüttü. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne geçti.
Akademik hayatının yanı sıra 1993-2011 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nde yarı zamanlı başuzman araştırıcı olarak çalıştı. Bu enstitüde özellikle savunma alanda yapay zekâ uygulamalarına yönelik araştırmalar yürüttüve uluslararası projeler gerçekleştirdi. Yapay F16 pilotunun oluşturulması, hemşire robot geliştirilmesi gibi türünün ilki olan birçok projede proje yürütücülüğü veya koordinatörlüğü yaptı. 1997-2005 yılları arasında Batı Avrupa Birliği Silahlanma Grubu’nda 11. ve 15. araştırma gruplarında yürütme kurulu üyeliği, 2001-2006 yılları arasında NATO Benzetim Analiz ve Modelleme Paneli’nde Bilim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 yılları arasında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen Innovative Intelligent Production and Machining Systems (I*PROMS ) isimli mükemmellik merkezinde yürütme kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2015 yılları arasında ise ÖSYM Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Yapay zekâ, karar destek sistemleri, stratejik planlama, kalite yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, zeki imalat sistemleri alanlarında çok sayıda tez çalışması, projeleri, bilimsel makaleleri, bildirileri, yerli ve yabancı yayınevleri tarafından basılmış kitapları bulunuyor.
Halen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Öztemel, aynı zamanda TUBİTAK KAMAG Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.