Fatih Erdoğan Sevilgen

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve 1993 yılında aynı üniversitenin Sistem ve Kontrol Mühendisliği Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında YÖK’ün düzenlediği sınavı kazanarak yurtdışı burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri Syracuse Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans (1996) ve doktora (2000) eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda değişen adı ile Gebze Teknik Üniversitesinde professör olarak görev yapmaktadır.

Lisansüstü programlarda Algoritma Analizi, Paralel Hesaplama, Sezgisel Optimizasyon, Dağıtık Sistemler v.b., lisans programlarında Bilgisayar Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Algoritma Tasarımı, Hesaplama Teorisi v.b. temel bilgisayar bilimleri ve mühendisliği dersleri vermektedir.

Araştırma alanları arasında Biyoinformatik, Paralel Hesaplama Yöntemleri ve Algoritmalar, Sezgisel Optimizasyon Metodları, Makine Öğrenmesi, Paralel ve Dağıtık Simülasyon Teknikleri sayılabilir. Bu alanlarda pek çok araştırma ve endüstriyel uygulama projesine katkıda bulunmuş ve makaleler yayınlamıştır.